Γνωσιακή βάση
Επίλυση προβλημάτων στο video streaming
Αναρτήθηκε από Μιχάλης Ζήσης on 27 November 2012 11:33 AM
 

Το video streaming είναι μια σύνθετη διαδικασία που αποτελείται από μια σειρά πολύπλοκων τεχνικά λειτουργιών που πρέπει να εκτελούνται παράλληλα στο παρασκήνιο του συστήματος. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη μετάδοσή σας, θα πρέπει αναζητήσετε τα πιθανότερα σχετικά αίτια:

Βεβαιωθείτε ότι το εύρος της γραμμής σας (bandwidth) είναι επαρκές. Π.χ. μία γραμμή ADSL 24Mbit παρέχει ταχύτητα αποστολής (upload) μόνο 1Mbit – και αυτό όχι εγγυημένα. Είναι καλό να ελέγχετε το εύρος της γραμμής σας σε κάποια σχετική υπηρεσία, όπως η SpeedTest. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τη γραμμή σας, μεταδώστε video σε χαμηλότερη ποιότητα εικόνας ή/και ήχου.

Μάθετε πόσα καρέ ανά δευτερόλεπτο (FPS, frames per second) υποστηρίζει η κάμερά σας. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και χρησιμοποιήστε την ίδια ακριβώς τιμή και στο video streaming (π.χ. 25 FPS). Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα, χαμηλώστε τη ρύθμιση (π.χ. 20 FPS).

Ελέγχετε συνεχώς τους πόρους συστήματος. Κατά τη διάρκεια του video streaming εκτός από τη μετάδοση τους σήματος (upstreaming) γίνεται και η μετατροπή του (transcoding). Η διαδικασία αυτή –ανάλογα και με τις άλλες επιλογές που έχετε κάνει, π.χ. στον video encoder (H.264 ή VP6) – μπορεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε πόρους συστήματος (system resources). Καθ’ όλη τη διάρκεια του video streaming, είναι καλό να έχετε ανοιχτό ταυτόχρονα και τον Windows Task Manager (στα Windows εμφανίζεται πατώντας ταυτόχρονα Ctrl+Shift+ESC), ελέγχοντας τη χρήση του επεξεργαστή και της μνήμης (Performance). Σε περίπτωση που κάποια από τις δύο τιμές φτάσει πολύ ψηλά, θα πρέπει να χαμηλώσετε τις ρυθμίσεις στο video streaming ή να αναβαθμίσετε το σύστημά σας.

Βεβαιωθείτε ότι οι πόροι συστήματος των θεατών σας επαρκούν. Πολλές φορές σε ένα προβληματικό video stream πιστεύεται ότι το πρόβλημα οφείλεται στην μετάδοση, ενώ πολλές φορές οφείλεται απλά και μόνο στη λήψη. Μη επαρκές εύρος ταχύτητας στη γραμμή του θεατή ή υψηλή χρήση των πόρων του συστήματός του από άλλες διεργασίες που τρέχει ταυτόχρονα, είναι δύο συνήθεις λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε ασυγχρόνιστη εικόνα/ήχο ή σε προβληματική λήψη γενικότερα.

 
(0 Βαθμολογία)
Χρήσιμο
Μη χρήσιμο

Σχόλια (0)