Γνωσιακή βάση
Κωδικοποίηση σε H.264 ή VP6;
Αναρτήθηκε από Μιχάλης Ζήσης on 27 November 2012 11:29 AM

Στο video streaming υπάρχουν δύο δημοφιλείς επιλογές για το encoding: οι κωδικοποιητές H.264 και VP6.

Η υποστήριξη για τον H.264 ενσωματώθηκε στον Flash Player 9. Ο H.264 παρέχει υψηλότερη ποιότητα βίντεο σε χαμηλότερα bitrates σε σχέση με τον VP6 που χρησιμοποιείται από τις παλαιότερες εκδόσεις του Flash Player, ωστόσο είναι πιο απαιτητικός σε υπολογιστική ισχύ (system resources).

Ο κωδικοποιητής VP6 είναι σαφώς πιο ελαφρύς σε υπολογιστικές απαιτήσεις και υποστηρίζεται από τις παλαιότερες εκδόσεις του Flash. Ωστόσο απαιτεί περισσότερο bandwidth για να πετύχει την ίδια ποιότητα εικόνας με τον H.264.

(0 Βαθμολογία)
Χρήσιμο
Μη χρήσιμο

Σχόλια (0)