Γνωσιακή βάση
Μπορώ να μεταφέρω ένα SSL Certificate σε αλλο site από αυτό που είναι εγκατεστημένο?
Αναρτήθηκε από Γιώργος Ψαλτάκης on 26 May 2016 03:43 PM

Ένα πιστοποιητικό SSL εκδίδεται με βάση κάποιο domain. Συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το site για το οποίο δημιουργήθηκε.
Ανάλογα το πιστοποιητικό υπάρχει η δυνατότητα επανέκδοσης σε διαφορετικό τύπο, πχ αν αρχικά να εκδόθηκε με μορφή Plesk, μπορεί να γίνει επανέκδοση σε μορφή cpanel, ωστόσο το domain παραμένει το ίδιο.

(4 Βαθμολογία)
Χρήσιμο
Μη χρήσιμο

Σχόλια (0)