Γνωσιακή βάση
Πώς να απενεργοποιήσω το Core Dumps σε έναν server;
Αναρτήθηκε από Γιώργος Ψαλτάκης on 26 May 2016 03:36 PM

1. Login στον server σαν root

2. Ανοίγεις το /etc/init.d/httpd με τον αγαπημένο σου editor πχ. τον Nano ή vi

vi /etc/init.d/httpd

3. Προσθέτεις ulimit -c 0 κάτω από το ulimit –n

4. Save και Exit

5. Restart τον Apache

(0 Βαθμολογία)
Χρήσιμο
Μη χρήσιμο

Σχόλια (0)