Γνωσιακή βάση
Πώς θα δώ την έκδοση του Apache σε έναν linux server;
Αναρτήθηκε από Γιώργος Ψαλτάκης on 26 May 2016 03:36 PM

1. Login στον server ως root.

2. Εκτέλεσε την παρακάτω εντολή

root@mybox [~]# /usr/local/apache/bin/httpd -v
Server version: Apache/2.2.16 (Unix)
Server built: Oct 3 2010 11:41:41

ή

root@mybox [~]# httpd -v
Server version: Apache/2.2.16 (Unix)
Server built: Oct 3 2010 11:41:41

(0 Βαθμολογία)
Χρήσιμο
Μη χρήσιμο

Σχόλια (0)