Γνωσιακή βάση
Πώς μπορώ να φτιάξω μια σελίδα με το status του apache;
Αναρτήθηκε από Γιώργος Ψαλτάκης on 26 May 2016 03:28 PM

Επεξεργάσου το αρχείο httpd.conf και πρόσθεσε τον παρακάτω κώδικα:

ExtendedStatus On

SetHandler server-status
Deny from all
Order deny,allow
Allow from localhost 192.168,1,107
Allow from .mydomain.gr
Restart τον Apache

/etc/init.d/apache2 restart

Θα δεις τα παρακάτω στην κονσόλα

Την τωρινή ημερομηνία και ώρα, την χρήση της CPU, το traffic. Στην ίδια σελίδα υπάρχει η δυνατότητα να δεις το PID που αφορά τις διεργασίες που κλείνουν (closing connections), τις logging connections, την ip των πελατών, το load status, VHost name.

Θα πρέπει να εισάγεις το παρακάτω url στον browser από μια έγκυρη ip από αυτές που είδες πριν.

π.χ. 192.168.1.107 ή από  localhost ή από  browser ή από ένα domain στον ίοδιο server

http://192.168.1.107/server-status

Αυτό θα σου δώσει όλες τις λεπτομέρειες που θέλεις. Εάν δεν θέλεις να συμπεριλάβεις κάποιο domain name στον παραπάνω κώδικά σου, τότε μπορείς να 'σχολιάσεις' όπως το

# Allow from .mydomain.gr

Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις την παρακάτω εντολή για να πάρεις το apache status αυτόματα μετα από κάποια δευτερόλεπτα:

http://192.168.1.107?refresh=N 

όπου Ν ο αριθμός των δευτερολέπτων που θα γίνεται 'refresh' το status

(0 Βαθμολογία)
Χρήσιμο
Μη χρήσιμο

Σχόλια (0)