Γνωσιακή βάση
Πώς θα κάνω update τον Apache στην τελευταία έκδοση;
Αναρτήθηκε από Γιώργος Ψαλτάκης on 26 May 2016 03:27 PM

Μπορείς να ελέγξεις την τωρινή έκδοση του Apache με το httpd -v

Εκτέλεσε τις παρακάτω εντολές:

cd /usr/local/directadmin/customapache
./build clean
./build update
./build apache_mod_ssl

Το παραπάνω θα κάνει update στην τελευταία έκδοση του Apache. Μόλις τελειώσει το updare, restart τον apache.

(0 Βαθμολογία)
Χρήσιμο
Μη χρήσιμο

Σχόλια (0)