Γνωσιακή βάση
Προσπαθούμε να εισάγουμε name servers για domain .tel και μας βγάζει σφάλμα
Αναρτήθηκε από Γιώργος Ψαλτάκης on 26 May 2016 03:22 PM

Τα domain .tel δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να κατευθύνουν άμεσα προς ξεχωριστές ιστοσελίδες.
Συγκεκριμένα, είναι ρυθμισμένα να φτάνουν στην σχετική σελίδα του μητρώου .tel όπου και ανακατευθύνουν σε τοπική σελίδα ειδικά διαμορφωμένη με πληροφορίες για το domain.

(0 Βαθμολογία)
Χρήσιμο
Μη χρήσιμο

Σχόλια (0)