Γνωσιακή βάση
Θέλω να συνδέσω το free hosting μου σε βάση δεδομένων ενός άλλου πακέτου hostingμέσω PHP
Αναρτήθηκε από Γιώργος Ψαλτάκης on 26 May 2016 03:17 PM

Γενικότερα πρόσβαση στις mysql εκτός του διακομιστή στον οποίο βρίσκονται είναι αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας ακόμα και μεταξύ των διακομιστών μας. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε κάποια βάση δεδομένων από το διακομιστή στον οποίο βρίσκεται το δεύτερο πακέτο φιλοξενίας σας θα πρέπει το domain σας να εξυπηρετείται από τον ίδιο διακομιστή ή να εγκατασταθεί στον ίδιο πακέτο φιλοξενίας που βρίσκεται και το πρώτο πακέτο.
Εναλλακτικά θα πρέπει να αναβαθμίσετε το υπάρχον πακέτο φιλοξενίας σε κάποιο το οποίο να παρέχει υποστήριξη για βάσεις δεδομένων όπως το Bronze linux

(2 Βαθμολογία)
Χρήσιμο
Μη χρήσιμο

Σχόλια (0)