Γνωσιακή βάση
Έχουμε πρόσβαση στo error.log?
Αναρτήθηκε από Γιώργος Ψαλτάκης on 26 May 2016 03:15 PM

Πρόσβαση στα error logs του domain μπορείτε να έχετε μέσω του plesk panel από την επιλογή "logs" και στη συνέχεια επιλέγοντας το error_log. 

(0 Βαθμολογία)
Χρήσιμο
Μη χρήσιμο

Σχόλια (0)