Γνωσιακή βάση
Σε κάποια παλιά site εδώ και μερικές μέρες έχω πρόβλημα με τις βάσεις. Could not connect to the MySQL server at localhost.
Αναρτήθηκε από Γιώργος Ψαλτάκης on 26 May 2016 03:13 PM

Το ζήτημα προέρχεται από το αρχείο /httpdocs/includes/dbManager.php
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί την εντολή mysql_pconnect για να συνδεθεί στην βάση δεδομένων.

Ο συγκεκριμένος τύπος σύνδεσης, δημιουργεί συνεχή - persistent σύνδεση με την βάση, ουσιαστικά κρατάει ανοικτή επικοινωνία συνεχώς με την βάση.

Οπότε, θα πρέπει να γίνει αλλαγή όλων των mysql_pconnect() statements σε mysql_connect()

(0 Βαθμολογία)
Χρήσιμο
Μη χρήσιμο

Σχόλια (0)